PRO ŘIDIČE

Profesní školení řidičů  C+E

- Základní

- Periodické ( po roce )

- Opakovací ( po 5 letech )

V souvislosti se zmìnou zákona 361/2000 Sb. zajiš?ujeme doškolení odborné zpùsobilosti øidièù, kteøí z jakýchkoliv dùvodù neabsolvovali pravidelná školení. Toto školení, pro podskupiny C+E provádíme v zákonem daném rozsahu 35 hodin, zákon 133/2011 Sb. Potvrzení o školení opravòuje absolventy k žádosti o vydání nového profesního prùkazu.

 1. Dle požadavků příslušných zákonů a vyhlášek.

Hospodárná jízda

 1. Ekonomika a ekologie jízdy
 2. Hospodářské prostředí, nároky na přepravu, organizace trhu
 3. Zvláštnosti a principy podnikání v dopravě
 4. Dopravní proces, vztah silniční přepravy k ostatním druhům dopravy, diverzifikace poskytovaných služeb

Bezpečná jízda 

 1. Údržba a kontroly
 2. Startování a příprava vozidla před jízdou
 3. Bezpečnost  práce a možná rizika, úrazy, nehody
 4. Jízda s nákladem , naložení, složení
 5. Pracovní podmínky a sociální péče
 6. Pomocné dopravní činnosti
 7. Dopravní nehody
 8. Upevnění břemen a nákladu
 9. Výměna pneu, použití řetězů

AETR a 561

 1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
 2. nařízení Rady EHS 3821/85 o záznamových zařízeních
 3. předpisy v ČR, prokazování nečinnosti řidiče
 4. AETR - Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
 5. nařízení vlády ČR 589/2006 Sb. o odchylkách pracovní doby řidičů
 6. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES a vyhl. 522/2006 Sb.
 7. základy používání digitálního tachografu
 8. upevňování různých druhů zboží atd.

Referentská školení

 1. Dané legislativními předpisy

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.