Aktuálně
Doškolení odborné způsobilosti řidičů

V souvislosti se změnou zákona 361/2000 Sb. zajišťujeme doškolení odborné způsobilosti řidičů, kteří z jakýchkoliv důvodů neabsolvovali pravidelná školení. Toto školení, pro podskupiny C+E provádíme v zákonem daném rozsahu 35 hodin, zákon 133/2011 Sb. Potvrzení o školení opravňuje absolventy k žádosti o vydání nového profesního průkazu.

Pronájem školících prostor

Pronajímáme akreditovanou učebnu na adrese Soustružnická 5, Děčín – Rozbělesy, 405 02. Učebna je akreditovaná pro 20 účastníků, má vlastní sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.
Součástí pronájmu je plátno a flipchart, za příplatek dataprojektor. Fotografie naší učebny naleznete v sekci fotografií.


GDPR MEMORANDUM


POJIŠŤOVACÍ ČINNOST

Jako samostatný zprostředkovatel hájíme oprávněné zájmy svých klientů, zpracováváme pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky na pojistném trhu.

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 jako
a) pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
b) pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.
Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb

Naše služby

 • Poradenství v pojištění
 • Posouzení vašeho stávajícího pojištění
 • Příprava podkladů pro nabídku pojištění
 • Vypracování nové pojistné nabídky a zadání poptávky pojišťovnám s ohledem na maximální ochranu proti škodám
 • Odborné posouzení nabídek jednotlivých pojišťoven ve vztahu k zájmu a potřebám klienta
 • Správa pojištění (změny, dodatky)
 • Pomoc při řešení škod
 • Oznámení a uplatnění náhrady škod z platných pojistných smluv. Poradenství v tomto směru i aktivní řešení s pojišťovnou

Produkty

Pojištění podnikatelů a právnických osob

 • Pojištění obecné odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti dopravce
 • Pojištění odpovědnosti zasilatele
 • Cargo (zbožové) pojištění
 • Pojištění pro případ přerušení provozu, strojní pojištění, pojištění elektroniky

Pojištění motorových vozidel

 • POV + HAV pojištění + další druhy připojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění osob (Životní pojištění, úrazové pojištění …)

Penzijní připojištěníInformační povinnost

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. zákon o distribuci pojištění a zajištění

Ke stažení

Předsmluvní informace

Ke stažení

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. zákon o distribuci pojištění a zajištění

Ke stažení

Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny (je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami):

Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 18600 CZ IČO 63998530
Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 655/1 Praha 11000 CZ IČO 60197501
UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.