DOPRAVA A LOGISTIKA

- Dispečer přepravy - začátečník

- Dispečer přepravy - pokročilý

- Manažer Logistiky - začátečník

- Manažer logistiky - pokročilý


Logistické procesy

 1. Pojem integrální logistika
 2. Druhové členění logistiky
 3. Cíle logistiky
 4. Výkonové ukazatele
 5. SCM
 6. Logistická koncepce

Logistika nákupu a řízení zásob

 1. Modely řízení zásob
 2. Body rozpojení
 3. Materiálový tok
 4. Druhy zásob
 5. Analýza ABC
 6. Nákupní matice
 7. Náklady na zásoby
 8. Teorie úzkých míst
 9. Moderní logistické koncepce

Logistický audit

 1. Přínosy logistického auditu
 2. Účel a principy logistického auditování
 3. Primární funkce firmy (nákup, výroba a prodej) z pohledu materiálního a informačního toku
 4. Cíle       - srovnání toku
 5.             - odhalení potenciálu

Specifika řízení materiálových toků / logistické hodnocení

 1. Klasifikace materiálových toků podle struktury
 2. Řetězcový efekt
 3. Logistické schéma       
 4. - definice prvků            
 5. - klasifikace materiálových toků dle BRO

Identifikační systémy v oblasti logistiky a jejich úloha

 1. EAN
 2. Barcode
 3. RFID
 4. Moderní způsoby identifikace
 5. Význam identifikace zásilek v rámci WMS
 6. Elektronická výměna dat, EDI

Souhrnná pravidla pro práci s čárovými kódy

 1. Druhy čárových kódů
 2. Uplatnění v praxi
 3. Způsoby identifikace
 4. Vlastnosti čárových kódů
 5. Schopnosti čárových kódů

Mezinárodní standardy pro elektronickou výměnu dat v oblasti logistiky

 1. Informační servis
 2. Informační servis ve vztahu ke klientovi
 3. EDI
 4. El. Podpis
 5. Webové nadstavby
 6. Sledování zásilek track and trace

Základní přehled silniční dopravní problematiky

 1.  PRACOVNÍ REŽIM ŘIDIČŮ
 2.  ULOŽENÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM
 3.  TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST VOZIDEL
 4.  DRUHY SMLUV V DOPRAVĚ
 5.  DOKLADY K PŘEPRAVĚ
 6.  PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

Ekonomika v dopravě

 1. KALKULACE NÁKLADŮ
 2. DANĚ A POPLATKY
 3. VÝVOJ NÁKLADŮ
 4. OPTIMALIZACE NÁKLADŮ
 5. MÝTO
 

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.