Aktuálně
Doškolení odborné způsobilosti řidičů

V souvislosti se změnou zákona 361/2000 Sb. zajišťujeme doškolení odborné způsobilosti řidičů, kteří z jakýchkoliv důvodů neabsolvovali pravidelná školení. Toto školení, pro podskupiny C+E provádíme v zákonem daném rozsahu 35 hodin, zákon 133/2011 Sb. Potvrzení o školení opravňuje absolventy k žádosti o vydání nového profesního průkazu.

Pronájem školících prostor

Pronajímáme akreditovanou učebnu na adrese Soustružnická 5, Děčín – Rozbělesy, 405 02. Učebna je akreditovaná pro 20 účastníků, má vlastní sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.
Součástí pronájmu je plátno a flipchart, za příplatek dataprojektor. Fotografie naší učebny naleznete v sekci fotografií.


GDPR MEMORANDUM


CÍL
Hlavním cílem společnosti je připravit kvalifikovaný personál dopravním a logistickým firmám . Svým zákazníkům nabízíme profesionální služby v oblasti vzdělávání. Školení řidičů nákladních vozidel (vstupní školení profesní způsobilosti, periodická přezkoušení, rozšíření řidičských oprávnění). Proškolení obsluhy manipulační techniky (vstupní proškolení, periodická přezkoušení). Kurz „Skladník – Manipulant“ zaměřený zejména na skladové operátory a ostatní personál skladů a distribučních center. Profesní školení zaměstnanců dopravních, spedičních i výrobních firem (kurzy zaměřené na rozšiřování odborných znalostí, komunikační dovednosti, legislativu atd.). A všechny ostatní kurzy a školení, dle potřeb klienta.

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.