Aktuálně
Doškolení odborné způsobilosti řidičů

V souvislosti se změnou zákona 361/2000 Sb. zajišťujeme doškolení odborné způsobilosti řidičů, kteří z jakýchkoliv důvodů neabsolvovali pravidelná školení. Toto školení, pro podskupiny C+E provádíme v zákonem daném rozsahu 35 hodin, zákon 133/2011 Sb. Potvrzení o školení opravňuje absolventy k žádosti o vydání nového profesního průkazu.

Pronájem školících prostor

Pronajímáme akreditovanou učebnu na adrese Soustružnická 5, Děčín – Rozbělesy, 405 02. Učebna je akreditovaná pro 20 účastníků, má vlastní sociální zařízení a vybavenou kuchyňku.
Součástí pronájmu je plátno a flipchart, za příplatek dataprojektor. Fotografie naší učebny naleznete v sekci fotografií.


GDPR MEMORANDUM

Směrnice společnosti


Vzdělávání – spedice, logistika

Potřeba poradenství a vzdělávání v segmentu dopravy a logistiky dala základ vzniku naší společnosti. Vzhledem k našim bohatým tuzemským a mezinárodním kontaktům a praktickým zkušenostem z oboru dopravy a logistiky máme co říci zaměstnancům těchto firem a rádi se s nimi podělíme o naše zkušenosti.
Svoji činnost odborně zajišťujeme prostřednictvím lektorského sboru, který tvoří řada významných odborníků.

Od roku 2009 jsme se zapojili do projektu Vzdělávejte se!, financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostřednictvím tohoto programu realizovala celkem 7 úspěšných projektů.
Spolupracuje s ÚP v rámci rekvalifikačních programů a s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání pracovníků dopravy.
V roce 2011 jsme v rámci ESF rozšířili svou lokální působnost a expandovali jsme nabídkou svých služeb v rámci celé ČR. Naše cenová politika odpovídá úrovni poskytovaných služeb a je závislá na rozsahu, místě a dalších kritériích udávající cenu za 1 kurzoden.

Dlouhodobou spolupráci umíme ocenit a uznáváme oboustranně výhodnou dohodu.

Z naší nabídky seminářů, školení  a vícedenních kurzů nabízíme tématické okruhy, které umíme po dohodě se zadavatelem přizpůsobit potřebám firmy.

 


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.