PROFESE ŘIDIČ PROFESIONÁL - PERIODICKÉ ŠKOLENÍ


Určeno všem řidičům, kteří již mají  průkaz profesní způsobilosti.

Teoretická část
Základní obsah výuky pravidelného školení:

 • pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi
 • dopravní předpisy jiných států
 • teorie zásad bezpečné jízdy
 • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
 • technika současných motorových vozidel
 • vliv pneumatik na bezpečnost
 • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
 • základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží
 • mezinárodní doprava
 • ekonomika provozu v návaznosti na teorii zásad bezpečné jízdy a vliv pneumatik na bezpečnost provozu

TÉMATICKÉ OKRUHY JE MOŽNÉ PŘIZPŮSOBIT POŽADAVKŮM ZADAVAELE. (§11 Vyhlášky 156)

KAŽDÝ KURZ BUDE MÍT NOSNÉ TÉMA DLE VÝBĚRU:

NOSNÉ TÉMA ŠKOLENÍ

 • ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU NA LOŽNÉ PLOŠE
 • DIGITÁLNÍ TACHOGRAFY - PRÁCE SE SYSTÉMEM
 • DEFENSIVNÍ JÍZDA
 • ROZDÍLY V DOPRAVNÍCH PŘEDPISECH A ZÁKONECH V RÁMCI EU
 • PŘEPRAVA NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU - ADR
 • CHOVÁNÍ PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

Bonus navíc

 • Příprava dopravního prostředku pro nakládku
 • Vlastní nakládka a upevnění nákladu
 • Přeprava nákladu z místa odeslání do místa určení (do místa předání)
 • Příprava dopravního prostředku pro vykládku
 • Vlastní vykládka

Rozsah: 7 hodin ( po dobu platnosti průkazu 5 let každý řidič absolvuje 7 hodin za rok ). Celkem za dobu od vydání do konce platnosti průkazu se jedná o 35 hodin.


Legislativa
Zákon 247 Sb., Prováděcí vyhláška 156

Požadavky na účastníky
Řidiči, kteří jsou již držiteli průkazu profesní způsobilosti

Přínos pro společnost
Firma splní zákonnou povinnost dle zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ( v současné době zákon 247/2000 Sb. )

Termíny
Každá 2 sobota v měsici.

Cena
Závisí na počtu účastníků.Dohoda možná.

Zkouška
Zkouška se neprovádí

Certifikát
Po skončení školení se každému účastníkovi potvrdí účast do formuláře „ Potvrzení o absolvování pravidelného školení „

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.