OSTATNÍ

Incoterms 2010

  1.  MEZINÁRODNÍ OBCHOD- RIZIKA SPOJENÁ S MEZINÁR.   OBCHODOVÁNÍM.  
  2.  POVINNOSTI STRAN V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ
  3.  DODACÍ PODMÍNKA KUPNÍ SMLOUVY A JEJÍ MÍSTO V KUPNÍ SMLOUVĚ. 
  4.  NORMOVANÉ OBCHODNÍ ZVYKLOSTI INCOTERMS.
  5.  POROVNÁNÍ ZMĚN INCOTERMS 2000 vs. INCOTERMS 2010
  6.  SKUPINY DOLOŽEK
  7.  PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK
  8.  DRUHY SMLUV V DOPRAVĚ
  9.  DOKLADY K PŘEPRAVĚ

BOZP

 

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.