AUTOŠKOLA - B, C, C+E - PROFESNÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ C+E

Nabízíme autoškolu pro skupiny B, C, C+E. J

- základní

- periodické po roce

- opakovací - po 5 letech.


Legislativa
156/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů [238/02 Sb.], [192/08 Sb.]

Požadavky na účastníky
Školení nevymezuje specifické požadavky na účastníky

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Cena
Pokud v této sekci nenajdete přesné ceny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Zkouška
Závěrečná zkouška bude probíhat formou testu.

Certifikát
Po ukončení školení obdrží každý absolvent certifikát.


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.