DISPEČER, DISPONENT DOPRAVY A LOGISTIKY - POKROČILÝ

Optimalizace dopravy je spolu se skladováním a informačními technologiemi nejčastějším zdrojem úspor logistických nákladů. Kurz připraví dispečera dopravy zvládnout funkčnost dopravy v rámci logistických řetězců.

Odborné školení - základní předpisy

Seminář představuje legislativní minimum pro začínající dispečery. Jeho cílem je vysvětlit základní požadavky jednotlivých předpisů ve vzájemných souvislostech a s ohledem na každodenní praxi provozování vnitrostátní a i mezinárodní silniční dopravy.


Obsah:

  • legislativa, změny a nové předpisy obecně, ekonomika ( vymáhání pohledávek) apod.
  • prověření funkčnosti dopravy v logistických systémech
  • nastavení režimu JIT
  • technologická optimalizace, optimalizace složení vozidlového parku
  • optimalizace oběhu vozidel a řidičů, trasování vozidel
  • moderní technologická řešení - překládka, kontejnerizace, intermodální přepravy

Časová náročnost
1 den.


Legislativa
156/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů [238/02 Sb.], [192/08 Sb.]

Požadavky na účastníky
Školení nevymezuje specifické požadavky na účastníky

Přínos pro společnost
Školení umožní absolventům zapojit se do pracovního procesu logistické společnosti. Účastníci by měli být schopni zvládnout základní procesy zajištění plynulosti provozu logistické společnosti.

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Cena
Pokud v této sekci nenajdete přesné ceny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Zkouška
Závěrečná zkouška bude probíhat formou testu.

Certifikát
Po ukončení školení obdrží každý absolvent certifikát.


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.