MANAŽER LOGISTIKY - POKROČILÝ

Výuka je zaměřena především na příklady z praxe.

Cíl:  Prohloubení znalostí pro snížení rizika, ztrát a nákladů.

Obsah:

  • Nástroje analýzy řízení zásob
  • Systémy řízení zásob, materiálový tok
  • Objednávky, logistické řetězce
  • Obchodní smlouva, provázanost s dopravou, obchodní vztahy
  • Ekonomie, náklady na zásoby
  • Odpovědnost, pojistné krytí
  • Controling
  • Motivace pracovníků
  • Moderní trendy v logistice

Jednotlivá témata je možné časově přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Kurz je určen manažerům logistiky, kteří už mají zkušenosti s řízením log. Toků materiálu a zkušenosti s řízem lidí.
Kurz je zakončen písemným testem.
Po skončení kurzu obdrží každý účastník certifikát.Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.