MANAŽER LOGISTIKY - ZAČÁTEČNÍK

Představíme Vám nové metody a technologie v oblasti logistiky, zaměříme se na klíčové oblasti logistiky, naučíme Vás formulovat a uplatnit logistickou politiku firmy.

Cíl: Získání kvalifikace pro výkon pozice manažer logistiky

Obsah:

 • Logistika a konkurenceschopnost
  • Poslání logistiky ve firmě
  • Logistické principy
  • Charakteristiky materiálového toku I. (BRO - body rozpojení objednávkou)
  • Charakteristiky materiálového toku II. (TOC - teorie úzkých míst)
  • Moderní logistické koncepty
  • Moderní logistické technologie (APS - pokročilé plánovací systémy)

 • Klíčové logistické oblasti
  • Logistika nákupu
  • Logistika výroby / řízení zásob nedokončené výroby
  • Logistika prodeje
  • Logistika skladování
  • Logistika distribuce
  • Logistické náklady a výkonové ukazatele

 • Formulace a uplatnění logistické politiky firmy
  • Logistické cíle
  • Logistická koncepce
  • Organizace logistiky ve firmě
  • Kvalifikace pro logistiku
  • Logistický auditing

Naším přístupem a nadšením chceme Vaše zaměstnance co nejvíce zaujmout a nadchnout pro věc.
Kurz je určen pro pracovníky logistiky a zásobování.
Po skončení a úspěšném zvládnutí písemného testu obdrží každý účastník certifikát.Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.