ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKU - ZÁKLADNÍZákoník práce v § 134b, ČSN 26 88 05 a Návody k používání vozíků ve svých pracovně bezpečnostních předpisech vyžadují, aby byli prací s vozíky pověřováni pouze kvalifikovaní řidiči s odpovídajícím dokladem o vyškolení. Nabízíme teoretická a praktická školení řidičů nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků. Kurz zajistí získání odborné způsobilosti k řízení manipulačních vozíků. Seznamuje uchazeče s požadavky na bezpečnou obsluhu a údržbu motorových manipulačních vozíků, seznamuje s pravidly pro bezpečnou manipulaci s břemeny, návodem na obsluhu a pojezd, parkování ad..Školení provádíme v naší učebně ( odkaz ). Naši lektoři ( odkaz ) jsou specializovaní na tuto problematiku.

Požadavek: zákoník práce, ČSN 26 8805, dopravně provozní řád, související legislativa

Teoretická část
Provádíme školení řidičů manipulačních vozíků s vlastním pohonem všech skupin, a to:

  Základní:
  Obsluhovat manipulační vozík s vlastním pohonem může pouze osoba starší 18 - ti let, která je odborně a zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost si zajistí žadatel u smluvního lékaře, odbornou způsobilost získá uchazeč o průkaz obsluhy MV absolvováním kurzu základního školení a praktického zaučení. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží žadatel průkaz k obsluze manipulačních vozíků příslušné třídy a druhu.

  Opakované:
  Opakované školení a přezkoušení obsluh manipulačních vozíků se provádí 1 x za 12 měsíců.  Roršiřující:
  Rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem se provádí v případě, že řidič bude obsluhovat vozík jiné třídy a druhu, než který má uveden v průkaze obsluhy MV.Praktická část
V naší společnosti jsou k dispozici vysokozdvižné vozíky i materiál určený k manipulaci s možností nácviku nakládání a vykládání do nákladních vozidel.

Účastníci kurzu získají tyto znalosti:

 • parametry a technické znalosti použití vozíků,
 • praktické využívání zátěžového diagramu,
 • pracovně bezpečnostní předpisy,
 • praktická jízda s vozíkem,
 • péče o vozík a jeho údržba.
Řidičské oprávnění je možné získat pro tyto skupiny:

  A

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

  B

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

  C

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

  D

  Vysokozdvižné ručně vedené

  E

  Vysokozdvižné s pákovým řízením

  W1

  Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti

  W2

  Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti

  G Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
  Z Zvláštní vozíky
ORIENTAČNÍ HODINY ZDE.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží žadatel průkaz k obsluze manipulačních vozíků příslušné třídy a druhu. Průkaz k obsluze je možné vystavit na vysokozdvižné ( čelní i boční ), nízkozdvižné a plošinové vozíky s vlastním pohonem ( akumulátorové vozíky nebo vozíky se spalovacím motorem ), řízené pomocí volantu, oje nebo řídících pák.


Legislativa
Zákoník práce, ČSN 26 8805, dopravně provozní řád

Požadavky na účastníky
Min. 18 let.
Lékařské vyšetření - nutná zdravotní prohlídka ke schopnosti řídit motorový vozík

Přínos pro společnost
Správnou obsluhou VZV zajistí vyškolený řidič plynulou nakládku, vykládku. Zamezí možnosti vzniku škod při manipulaci. Kvalitní, rychlou a bezpečnou manipulací bude Vaší firmě dělat tu nejlepší reklamu.

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny, školení se připravuje. Domluvte se proto s kontaktní osobou.

Cena
Cena je závislá na počtu účastníků, dohoda je možná.

Zkouška
Každý uchazeč absolvuje závěrečnou zkoušku, která se skládá a teoretické a praktické části.

Certifikát
Po úspěšně vykonané závěrečné zkoušce bude vydán „Mezinárodní řidičský průkaz obsluh motorových vozíků“ opravňující k řízení základních druhů motorových vozíků.

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.