OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

Legislativa

Sklady jsou relevantním článkem logistických řetězců. Vyžadují proto vysokou odbornou úroveň všech pracovníků v oblasti skladového hospodářství. I když konkrétní pracovní náplň skladníka je ovlivněna druhem skladu, skladovým materiálem, manipulačními prostředky a dalšími okolnostmi, základní dovednosti a požadavky na výkon jeho pracovní činnosti, se kterými se každý skladník ve své praxi setkává, jsou standardní. Součástí kurzu jsou rovněž praktické zkušenosti a doporučení lektora působícího jako poradce v oboru logistiky v řadě našich podniků.

Komu je kurz určen :

Zájemcům o získání nebo rozšíření odborné kvalifikace pro práci ve skladovém hospodářství. Získaní uceleného přehledu o struktuře skladovacích systémů a jejich jednotlivých prvcích. Na základě získaných znalostí být schopný vykonávat funkci skladníka ve všech typech skladů a plnit povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obsah :


 • Účel, funkce a typy skladů
 • Lidský faktor a jeho předpoklady pro práci skladu
 • Pracovní procesy v práci skladu
 • Základní dokumenty pro práci skladníka
 • Technologické prostředky pro skladování a manipulace  Manipulace s paletovými jednotkami

 • Manipulační vozíky, Vykládka a nakládka silničních vozidel
 • Regály, Obsluha paletových regálů, Obsluha policových regálů
 • Můstky, Plošiny
 • Místní řád skladu, Zásady bezpečnosti při manipulaci a skladování

Odkazy :

Legislativa, předpisy a pracovní postupy
 • Dopravní legislativa – silniční doprava – vybraná ustanovení  (zákon o pozemních komunikacích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)
 • Dopravní legislativa – silniční doprava – vybraná ustanovení (občanský zákoník – smlouva o přepravě nákladu, obchodní zákoník – smlouva o přepravě věci, úmluva CMR, dohoda ADR, dohoda ATP, dohoda AETR)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zákoník práce – vybraná ustanovení, státní odborný dozor, podmínky ochrany zdraví, požadavky na provoz strojů a zařízení, ochranné pomůcky, bezpečnostní značky a signály, organizace práce a pracovní postupy, vyhrazená zařízení)
 • Bezpečné uložení nákladu na dopravních prostředcích silniční dopravy (požadavky, podmínky, způsoby, technické prostředky, odpovědnost)


Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.