ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKU - ROZŠIŘOVACÍRozšiřovací:
Rozšiřující školení obsluh manipulačních vozíků s vlastním pohonem se provádí v případě, že řidič bude obsluhovat vozík jiné třídy a druhu, než který má uveden v průkazu obsluhy MV.

Rozšiřovací školení provádíme pro tyto skupiny:

I.ELEKTROVOZÍKY, II.MOTOVOZÍKY

  A

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

  B

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

  C

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

  D

  Vysokozdvižné ručně vedené

  E

  Vysokozdvižné s pákovým řízením

  W1

  Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti

  W2

  Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti

  G Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
  Z Zvláštní vozíky
Rozsah:
Je závislý na výběru skupiny


Legislativa
Zákoník práce, ČSN 26 8805, dopravně provozní řád, ostatní

Požadavky na účastníky
Účastníci již musí mít Řidičské oprávnění obsluh motorových vozíků

Přínos pro společnost
Jedná se o školení řidičů, kteří již mají oprávnění k řízení VZV, ale požadují rozšířit oprávnění pro jinou skupinu vozíků

Termíny
Pokud v této sekci nenajdete přesné termíny,domluvte se s kontaktní osobou.

Cena
Cena je závislá na požadované skupině

Zkouška
Zkouška se provádí formou testu v závěru školení.

Certifikát
Po skončení školení se každému účastníkovi potvrdí účast do formuláře „ Potvrzení o absolvování pravidelného školení „

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.