ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKU - PERIODICKÉPeriodické:
Opakované školení a přezkoušení obsluh manipulačních vozíků se provádí 1 x za 12 měsíců

Po dohodě Vám zajistíme hlídání termínů pravidelného školení Vašich pracovníků

Doporučená osnova:
 • Informativní zkušební test
 • Legislativa – seznámení účastníků s platnou legislativou
 • Povinnosti účastníků provozu manipulačních vozíků
 • Příčiny havárií, nehod, úrazů
 • Postup při nehodě
 • Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků
 • Bezpečnostní požadavky na manipulační vozíky a jejich provoz
 • Závěrečné ověření znalostí - test

Periodické školení provádíme pro tyto skupiny:

I.ELEKTROVOZÍKY, II.MOTOVOZÍKY

  A

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené

  B

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením

  C

  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením

  D

  Vysokozdvižné ručně vedené

  E

  Vysokozdvižné s pákovým řízením

  W1

  Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 tun nosnosti

  W2

  Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 tun nosnosti

  G Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
  Z Zvláštní vozíky
Rozsah:
3-5 vyučovacích hodin školení


Legislativa
Zákoník práce, ČSN 26 8805, dopravně provozní řád, ostatní

Požadavky na účastníky
Účastníci již musí mít Řidičské oprávnění obsluh motorových vozíků

Přínos pro společnost
Jedná se o povinné periodické přezkoušení řidičů, kteří obsluhují manipulační vozíky

Termíny
Po dohodě kdykoli.

Cena
Dohodou

Zkouška
Pouze opakovací test v závěru školení.

Certifikát
Po skončení školení se každému účastníkovi potvrdí účast do formuláře „ Potvrzení o absolvování pravidelného školení „

Adresa
Akademie logistických profesí, s.r.o.
Ústecká 98
405 02 Děčín 12 - Vilsnice

Telefon
Tel: +420 412 432 111Copyright © 2008, Akademie logistických profesí, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu Akademie logistických profesí, s.r.o..
je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto portfoliu
a na www.akademielogistiky.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty.